Szkolenia z obsługi maszyn kolejowych

Szkolenia z obsługi maszyn kolejowych

Szkolenia adresowane są do osób pracujących bądź chcących pracować w branży kolejowej. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu obsługi :

1. MASZYN I URZĄDZEŃ KOLEJOWYCH:

 • pilarki do cięcia drewna
 • piły do cięcia szyn
 • sprężarki spalinowe przewoźne
 • podbijak spalinowy i mechaniczny
 • wiertarki do wiercenia podkładów
 • wiertarki do wiercenia szyn
 • zagęszczarki
 • zakrętarki spalinowe kolejowe

 

2. RĘCZNYCH NARZĘDZI SPECJALISTYCZNYCH:

 • drążki do zapinania i odpinania sprężyn
 • grzechotki do śrub
 • kantownice do szyn
 • klucze do śrub stopowych i wkrętów
 • podnośniki torowe
 • wybijaki do śrub stopowych

Szkolenie obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Cześć teoretyczna przeprowadzana jest w formie wykładu i obejmuje zagadnienia z zakresu budowy i eksploatacji maszyn: budowy i obsługi maszyn, technologii wykonywania robót w/w maszyn, bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji maszyn i narzędzi torowych. Część praktyczna obejmuje naukę obsługi codziennej eksploatacji maszyn i narzędzi w różnych warunkach terenowych i technologicznych.

Szkolenie rozpocznie się po uzyskaniu minimum 10 zgłoszeń i odbędzie się w siedzibie Z.M.P. „Kryzbyt" Sp. z o. o. Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2006 Nr31, poz.216).